top of page

Citizenship 100 Questions

АНУ-ын иргэншил хүсэх өргөдлийн процесс, Иргэншлийн тэст, ярилцлага  (Англи хэлний унших, бичих чадвар, нийгмийн 100 асуулт) хэрхэн явагддаг талаар Цагаачлалын Албанаас бэлдсэн албан ёсны видео

АНУ-ын Иргэншлийн Тэстийн 100 Асуулт, Хариулт

Slide1.JPG

Иргэншлийн Тэстэнд бэлтгэх 100 асуулт/хариултын Монгол орчуулга

1-р Хэсэг: (1-50)

Slide1.JPG

Иргэншлийн Тэстэнд бэлтгэх 100 асуулт/хариултын Монгол орчуулга

2-р Хэсэг: (51-100)

Иргэншлийн тэстэнд бэлтгэх 100 асуултын дэлгэрэнгүй хариу

(англи хэлээр)

Source: www.uscis.gov

Learn About the United States.png

 АНУ-ын Цагаачлалын Албанаас шинээр ирж буй цагаачдад бэлдсэн гарын авлага 

(англи хэлээр)

Source: www.uscis.gov

Welcome to the United States - A Guide for New Immigrants.png
The Oath of Allegiance.jpg

Иргэншлийн Тангараг, түүний утга санаа, үгсийг ойлгох, цээжлэх дадлага хийх

PDF файл

Source: www.uscis.gov

bottom of page