EB-2 буюу Ажлаараа Спонсорлуулж Ногоон Карт Авах

2019 оны 3-р сарын 25

Эх сурвалж: И. Боно https://pointepost.com/visa/continued-eb2-sponsored-by-employer-and-get-your-greencard/

—EB-2 процесс—

EB-2 ногоон картыг амжилттай хүлээн авахын тулд ажил хүсэгч болон ажил олгогч нь дараах 3 үе шатыг баримтлах ёстой. Эхний алхам нь ажил олгогч Хөдөлмөрийн Яаманд хөдөлмөр эрхлэлт, менежментийн электрон (