top of page


Common Phrases at Work
Ажлын байранд түгээмэл хэрэглэгддэг өвөрмөц хэллэг