top of page

"Yoga with Oyuna" (2-р хичээл)

Updated: Mar 28, 2022

Энэ дугаарт та бүхэнд аштанга иогийн нарны мөргөлийг (sun salutation) хийхэд амьсгалаа хэрхэн зөв тохируулах мөн нохой сунгалт (downward facing dog) байрлалыг хийх талаар заах болно.Оюуна Финч АНУ-ын Мэрилэнд мужид амьдардаг бөгөөд байгаль орчны мэргэжилтэн, Дэлхийн Банк, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, НҮБ-ын Байгаль Орчны Хөтөлбөр, НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн байгууллага, Азийн Сан зэрэг олон улсын байгууллагуудад 20 гаруй жил ажилласан. Тэрээр Олон Улсын Иогийн Холбооны RYS250 эрхтэй иогийн багш юм.14 views0 comments

コメント


bottom of page