"Real ID" Хуулийн Хэрэгжиж Эхлэх Хугацааг 1 Жилээр Хойшлууллаа


2020 оны 3-р сарын 26-ны өдөр Үндэсний Аюулгүй Байдлын Яамны төрийн нарийн бичгийн даргын үүрэг түр гүйцэтгэгч Чад Bүлф (Chad Wolf) REAL ID хуулийн хэрэгжиж эхлэх хугацааг нэг жилээр сунгасан тухай мэдэгдэл хийв.

https://www.dhs.gov/…/acting-secretary-chad-wolf-statement-… COVID-19 цар тахлын дэгдэлтийн улмаас Ерөнхийлөгч Трампын өгсөн зааврын дагуу энэ оны 10-р сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх байсан REAL ID хуулийг 2021 оны 10-р сарын 1-нээс мөрдөж эхлэхээр болсон байна. REAL ID хуулийн талаарх мэдээллийг 10-р сарын 25-ны өдрийн доорх