HPV вакциныг хэзээ хийлгэх ёстой вэ? PAP тестээр юу илэрдэг вэ?

Updated: Jan 19, 2021Умайн хүзүүний хавдрын 99% нь HPV-ийн халдвараас үүссэн байдаг.

HPV нь хүний папиллома вирус буюу human papillomavirus үгний товчилсон хэлбэр.


Энэ нь нэг төрөлд хамаарах 150 гаруй хэвшинжтэй вирусын томоохон групп бөгөөд вирус тус бүрт тусгайлан тоо өгч аль хэвшинжийн (type) болохыг ялгадаг. HPV хэвшинжүүдийн 75 хувь нь гар, цээж, хөлний арьсанд үү, ургац үүсгэдэг. Харин 25% нь үтрээ, анус, ам, хоолойны салст бүрхэвчинд илэрдэг бөгөөд ийм хэвшинжийн вирусыг genital буюу бэлгийн замын HPV гэж нэрлэдэг байна. Эдгээр хэвшинжийн вир