Алекстай Хамт Кодлоё! (3-р Хичээл)

Updated: Jun 27, 2021

Контент бэлтгэсэн:

АНУ-ын Марилэнд мужид амьдардаг ахлах ангийн сурагч Александр Финч


"Од Шүүрцгээе!" тоглоомыг хэрхэн кодлох вэ? (Төгсгөлийн Хэсэг)
"АЛЕКСТАЙ ХАМТ КОДЛОЁ!" онлайн видео цувралын 3 дахь удаагийн дугаарыг хүлээн авна уу. Та бүхнээс ирүүлсэн хүсэлтийг харгалзан энэхүү хичээлийн хүртээмжтэй байдлыг хангах, мөн англи хэлж сурч байгаа хүүхэд залуучууддаа зориулж Монгол хадмал орчуулгыг хийлээ. Олон улсад түгээмэл SCRATCH программын хэлийг энгийн тоглоом зохиох байдлаар Монгол хэлээрээ суралцах боломжийг хүүхэд, залуучууддаа олгох анхны оролдлогыг бид үүгээр хүргэж б