top of page

2021 STEM тэтгэлэгт хөтөлбөр: Цахим ярилцлага

Updated: Jun 22, 2022

WE Mongolia ТББ-гаас зохион байгуулж буй "STEM салбарт суралцах охидыг дэмжих" тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргасан оюутнуудаас эхний шатанд шалгарсан 5 охидтой хийсэн цахим ярилцлага амжилттай боллоо.

Манай хөтөлбөр нь сургалтын төлбөрийн тодорхой хувьтай тэнцэх тэтгэлэг олгохоос гадна, 6 сарын хугацаанд мэдлэг, мэдээлэл, менторт суурилсан мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх, хувь хүний хөгжлийг дэмжих боломж олгож, мөн сурсан мэдсэнээ бусадтай хуваалцаж эргээд нийгэмдээ эерэгээр нөлөөлөхүйц сайн үйлсийг дэлгэрүүлэх үрийг түгээж байгаагаараа онцлог билээ.

38 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page