top of page

Хүслэн: "Багийн ажилд нэг хүн дутахад л их ялгаа гардаг"

"STEM салбарт охидыг дэмжих" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд 3, 4 сард зохион байгуулсан арга хэмжээнүүдийн талаар оролцогчид танилцуулж байна.Контент бэлтгэсэн: Б. Хүслэн

7 views0 comments

コメント


bottom of page