Та дуугүй байх, өмгөөлөгч авах эрхтэй

Updated: Mar 28

АНУ-д шинээр ирээд удаагүй байгаа Монголчууддаа зориулж "ТАНЫ ЭРХ" хуулийн мэдлэг олгох буланг Чикаго хот дахь DB Associates, Ltd. Хуулийн Фирмтэй хамтран танилцуулж байна.

Энэ удаагийн дугаараар https://youtu.be/SKPdLnK58bUтүгээмэл тохиолддог согтуугаар машин жолоодож байгаад цагдаад баригдах, авто замын осол аваарт өөрийн буруутай болон буруугүй үйлдлийн улмаас орох, гэмт хэргийн холбогдолтой байцаалт өгөх үед та ямар эрхтэй болохыг аль болох энгийн бөгөөд товч танилцуулахыг хичээлээ.


Чикаго хот дахь DB Associates Ltd Хуулийн Фирмийн хуульч Б. Дуламсүрэн нь Эрүүгийн гэмт хэрэг, Согтуугаар машин жолоодохтой холбогдсон хэргүүдэд өмгөөлөл хийж, Бизнесийн хууль, Үл Хөдлөх Хөрөнгийн Хууль, Цагаачлалын хуулийн хүрээнд үйлчилгээ үзүүлж байна.