"Та Дуугүй Байх Эрхтэй" - Клабхаус Чөлөөт Хэлэлцүүлэг

#WEExperts Булангийн 4-р сарын 21-ний өдрийн "ТА ДУУГУЙ БАЙХ, ӨМГӨӨЛӨГЧ АВАХ ЭРХТЭЙ" дугаараар согтуугаар машин жолоодож байгаад цагдаад баригдах, авто замын осол аваарт өөрийн буруутай болон буруугүй үйлдлийн улмаас орох, гэмт хэргийн холбогдолтой байцаалт өгөх үед та ямар эрхтэй болох зэрэг түгээмэл тохиолддог хуулийн асуудлыг аль болох энгийн бөгөөд товч танилцуулахыг хичээсэн билээ.


Дээрх видеоны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүссэн АНУ