АНУ-ын Нийгмийн Тухай Түргэвчилсэн Хичээл: (1-р Хэсэг)

Updated: Sep 24, 2021

US Civic Lessons 101

(Acуулт/Хариулт 1-10)

Нийтээр хөл хорионы дэглэм тогтоосон энэ цаг хормыг зөв,үр ашигтай өнгөрүүлэхэд тань өчүүхэн ч гэсэн дэмжлэг болох үүднээс "АНУ-ын ИРГЭНШЛИЙН ТЭСТИЙН 100 АСУУЛТ, ХАРИУЛТ"-аас та бүхэндээ орчуулан хүргэхээр бэлтгэлээ. Нөхцөл байдал хэр удаан үргэлжлэх нь тодорхойгүй эдгээр урт өдрүүдийг Америкийн түүх, соёл, нийгмийн талаарх мэдлэгээ тэлэх, Англи хэлээ са