Америкийн коллеж, их сургуулийн ялгаа

Эх сурвалж: Америкт сурах таны Хөтөч

Америкт зонхилох дөрвөн төрлийн их дээд сургууль, коллеж байдаг:


1. Community College

2 жилийн сургалттай. Мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх эсвэл их, дээд сургуулийн 3-р курсэд орох оюутныг бэлтгэдэг. Associate degree гэдэг эрдмийн цол олгоно. 2 жил сургаад мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэдэг гэдэг утгаараа манай МСҮТ-тэй төстэй боловч төгссөн оюутнууд нь их, дээд сургуулийн 3-р курсэд шууд орох эрхтэй болдгоороо ялгаатай. Гол төлөв улсын санхүүжилттэй байдаг.


2. Liberal Art College

Дөрвөн жилийн сургалттай. Зөвхөн бакалаврын эрдмийн зэрэг олгодог. Ихэнх тохиолдолд хувийн коллежүүд байдаг. Ер нь бол коллеж гэвэл бакалавраас доош эрдмийн зэрэг олгодог сургуулийг хэлдэг.


Америкийн их сургуулиудын эрэмбийг үзэхэд National University-үүдийн эрэмбэ/rank гарч ирдэг. Хэрэв таны хайж буй сургууль олдохгүй бол бүсийн сургууль байх нь ээ гэж