Америкийн Баярын Өдрүүд: Тусгаар Тогтнолын Өдөр

Updated: Jan 19, 2021Долоодугаар сарын 4 буюу Тусгаар Tогтнолын баярын өдрийг 1941 онд АНУ-ын Сенатын танхимаас бүх нийтийн амралтын өдөр болгон зарлажээ. Гэхдээ энэ өдрийг тэмдэг