Алекстай Хамт Кодлоё! (4-р хичээл)

Updated: Oct 1, 2021

Контент бэлтгэсэн:

АНУ-ын Марилэнд мужид амьдардаг ахлах ангийн сурагч Александр Финч


Тулалдаант тоглоомыг хэрхэн кодлох вэ?

"АЛЕКСТАЙ ХАМТ КОДЛОЁ!" видео цуврал нь Scratch онлайн программыг ашиглан компьютерийн тоглоом кодолж сурах анхан/дунд шатны хичээлүүдийг хамрах бөгөөд 10-аас дээш насныханд зориулагдсан болно. Та бүхнээс ирүүлсэн хүсэлтийг харгалзан энэхүү хичээлийн хүртээмжтэй байдлыг хангах, мөн англи хэлж сурч байгаа хүүхэд залуучууддаа зориулж Монгол хадмал орчуулгыг хийлээ.


Олон улсад түгээмэл SCRATCH программын хэлийг энгийн тоглоом зохиох байдлаар Монгол хэлээрээ суралцах боломжийг хүүхэд, залуучууддаа олгох анхны оролдлогыг бид үүгээр хүргэж байгаад туйлын баяртай байна. Манай сайн дурын ажилтан, ахлах ангийн сурагч Алекс өмнөх видео цувралуудаараа Scratch-ийн тухай ерөнхий ойлголтыг та